HypoGo logo
HypoGo logo
Hypoteční úvěr Potřebujete poradit?
Refinancování Průvodce Kontakt Pro poradce Přihlášení CZ flag SK flag
Americká hypotéka
Hypoteční úvěr
Refinancování
Americká hypotéka
Průvodce Kontakt Pro poradce Přihlášení CZ flag SK flag
Průvodce hypotékou Novinky Srovnání poskytovatelů Poradna a kontakt Pro poradce CZ flag SK flag
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Časté dotazy
Jaká je maximální výše hypotéky?

Maximální výše není omezena, půjčíme vám až do 90 % odhadní hodnoty nemovitosti.

Čím hypotéku zajistím?

- Hypotéku můžete zajistit kupovanou nemovitostí, nebo jinou nemovitostí k bydlení na území České republiky
- Pokud kupujete družstevní byt, musíte zajistit hypoteční úvěr nemovitostí v osobním vlastnictví

Jaký typ úrokové sazby zvolit?

- Fixní úroková sazba – sami si zvolíte délku fixace od 1 roku do 10 let, po kterou je úroková sazba a splátka neměnná bez ohledu na aktuální ekonomickou situaci
- Variabilní úroková sazba – skládá se z pevné a variabilní složky, která se může měnit každý měsíc dle vývoje sazeb na mezibankovním trhu

Jak budu hypotéku čerpat?

- Hypotéku můžete vyčerpat do 12 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy

Jak budu hypotéku splácet?

- Hypotéku můžete splácet až 30 let.
- Po dobu čerpání splácíte pouze úroky z čerpané částky a až následující měsíc po vyčerpání hypotéky začnete splácet pravidelnou anuitní splátku

Co si můžete vybrat navíc?

- Kromě peněz na úhradu kupní ceny získat ještě peníze na cokoliv.

Podmínky předčasného splacení úvěru.

Máte právo splatit úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti. O záměru úvěr zcela nebo zčásti splatit musíte Banku písemně informovat nejpozději do 10 dnů před datem Předčasné splátky.

Předčasné splacení úvěru lze provést zcela zdarma v následujících případech:

  • do 3 měsíců poté, co vám byla sdělena nová výše zápůjční úrokové sazby
  • do výše 25 % z celkové výše úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o úvěru
  • v období, pro které není stanovena pevná zápůjční úroková sazba
  • v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení úvěru
  • v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity dlužníka, nebo jeho manžela/partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti splácet úvěr.

V ostatních případech má Banka nárok na účelně vynaložené náklady, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Účelně vynaložené náklady Banky nesmí přesáhnout výši úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do konce období, pro které je stanovena pevná zápůjční úroková sazba.

V případě předčasného splacení spojeného s prodejem nemovitosti, jejíž nabytí, výstavba nebo zachování práv k této nemovitosti bylo financováno tímto úvěrem, nebo kterou byl tento úvěr zajištěn a kdy je doba trvání úvěrové smlouvy delší než 24 měsíců, nesmí účelně vynaložené náklady Banky přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše úvěru, max. však 50.000 Kč.

V případě celkového splacení úvěru dojde k zániku zástavního práva a tím i k zániku zákazu zcizení a zatížení.

Důsledky nedodržení závazků

Nezaplatíte-li v termínu splatnosti jakýkoli dluh vyplývající ze smlouvy, jste povinen z tohoto dluhu po splatnosti hradit Bance po dobu prodlení vedle úroků sjednaných ve smlouvě, ještě úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění, aktuálně ve výši 10% p. a. (ročně).

Tato výše úroků z prodlení je brána jako maximální možná. Berete na vědomí, že neuhrazení splatného dluhu podle smlouvy je závažným porušením smlouvy a že Banka je v takovém případě oprávněna odstoupit od  smlouvy s účinky odstoupení do budoucna a stanovit okamžitou splatnost celého úvěru, případně, aniž by odstoupila od smlouvy o úvěru, prohlásit veškeré nebo některé dlužné částky za okamžitě splatné.

Banka před zesplatněním úvěru vyzve spotřebitele k uhrazení dlužné splátky a poskytne mu k tomu lhůtu 30 dnů.

Náklady spojené s vymáháním dlužné částky jsou uvedeny v Sazebníku.

Průměrné hodnocení našimi zákazníky
3,0
z 919 hodnocení


Ohodnoťte vaši zkušenost
s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Z našeho průvodce

HypoGo circle

Nejčastěji kladené otázky ke službě HypoGO (FAQ)

Nejčastějši kladené otázky k službě HypoGO s odpovědmi. Kolik stojí naše služba? Jak HypoGO funguje? S čím mi služba pomůže a proč ji využít?

HypoGo circle

Informace o hypotékách

Přemýšlíte, jaká hypotéka je pro vás nejvýhodnější? Pokud zvažujete hypoteční úvěr, měla by vás při výběru vhodné banky zajímat hlavně výše úrokové sazby, doba fixace, délka splácení, RPSN a další poplatky.

Rychlý kontakt - zavoláme vám!

Odesláním potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s obsahem Podmínek upravujících užití těchto stránek a souhlasím s nimi.
Beru na vědomí, že Zaloto s.r.o. (správce osobních údajů) zpracovává moje osobní údaje za účelem vyřízení a evidence mých požadavků. Podrobnosti v Zásadách ochrany osobních údajů.
Reprezentativní příklad

Celková výše úvěru 2 000 000 Kč. Doba trvání úvěru 300 měsíců. Úroková sazba 3,09 % p. a., pevná úroková sazba na 10 let. Výše měsíční splátky 9 579 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 3,15 %. Do RPSN jsou započítány jednorázové náklady na poskytnutí úvěru 2 900 Kč, vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 2 000 Kč a ověření podpisu 30 Kč. Celková splatná částka 2 881 147,55 Kč.

Nejrychlejší cesta k vlastnímu bydlení!
Tržní sazba
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2,42 %
Průměrná sazba u HypoGO
2,60 %
Průměrná sazba u HypoGO 2,60 %
Nejrychlejší cesta k vlastnímu bydlení!
Tržní sazba
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 2,42 %
Průměrná sazba u HypoGO 2,60 %

Chci mít výhodnou hypotéku
Máme registraci České národní banky

Potřebujete poradit? Řešíte problém?

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme.

+420 246 034 350